1

Udział w projekcie fotograficznym o lekkoatletkach „(not) ordinary girl”